• Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan son tüketici ürünleri bayiden / yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.
 • Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.
 • Ürünlerimizde kullanılan hareketli mekanizmaların garanti süresi 2 yıldır.
 • Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.
 • Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti talep edilmeyecektir.
 • Garanti kapsamına giren veya garanti kapsamına girmeyen sorunlarla ilgili ilk sorumlu satışı yapıp faturayı kesen bayi veya yetkili satıcıdır. Dolayısı ile müşterinin sorunları ve haklı talepleri ile ilgili iletişimi satışı yapan bayi veya yetkili satıcı sağlayacaktır. Son tüketicinin ürünü satın aldığı bayi ile iletişime geçmeden üretici firmaya sorun bildirmesi kabul edilmeyecektir. Bu durumun kişinin gerçekten garanti belgesinde muhatap olan üreticinin ürünlerini kullanıp kullanmadığını doğrulamak için gereklidir.
 • Bayinin temel sorumluluğu müşterilerin sorunları ile ilgilenip isteklerine garanti koşulları kapsamında çözüm üretmek veya ürettirmektir. Bayinin mesul olduğu bu durumdan dolayı müşteriler ile iletişimde olmayıp, müşteriler mağdur edilirse bu durumdan doğacak olan hak kayıplarından, zarar ve ziyanlardan Vettore sorumlu değildir.
 • Müşteri garanti kapsamından olan ürün sorunlarını ve sıkıntılarını ürünleri satın aldığı bayiye bildirmeden Vettore’ ye bildirimde bulunur ise belirtilen garanti tamir süresi başlamış sayılmayacaktır.
 • Müşteri garanti kapsamında olan veya garanti kapsamında olmayan bir sorunu alışveriş yapmış olduğu Bayi’ ye bildirimde bulunmadan sosyal medya veya internet ortamında faaliyet gösteren şikayet sitelerine Vettore markası hakkında olumsuz yorum ve yazılar yazarsa ayrıca Vettore’ yi suçlarsa, Vettore bu tür durumlar karşısında ilgili kişiye veya müşteriye dava açma hakkını saklı tutar.
 • Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir. Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden veya bayiden bir hak talebinde bulunamaz.
 • Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin olmamasıdır.
 • Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Vettore’ nin yetkilendireceği veya görevlendireceği yetkili servis elemanları karar verecektir.
 • Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların beşten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;
 • Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.